DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Unia Europejska

Witamy na stronach internetowych Województwa Łódzkiego poświęconych Unii Europejskiej

W dniu 1 maja 2004 roku miało miejsce największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. Polska znalazła się w gronie dziesięciu nowych państw członkowskich wraz z Litwą, Łotwą, Estonią, Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Maltą i Cyprem. Przystąpienie Polski do Wspólnot stwarza nowe możliwości współpracy z dotychczasowymi krajami członkowskimi oraz stanowi szansę na długotrwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy zarówno Polski, jak i województwa łódzkiego.


Na naszych stronach postaramy się przybliżyć Państwu te dokumenty i akty prawne, które są najbardziej przydatne ubiegającym się i uzyskującym pomoc unijną oferowaną w ramach funduszy strukturalnych, a wcześniej funduszy przedakcesyjnych. Jednocześnie przedstawiamy stan przygotowania strony polskiej do efektywnego wdrażania funduszy strukturalnych w naszym kraju. Chodzi głównie o dokumenty programowe, które po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej są podstawą ubiegania się o środki wsparcia unijnego.

Staraliśmy się w możliwie przystępny sposób i w jak najszerszym zakresie przedstawić niezbędne informacje dotyczące naszego członkostwa. W sytuacjach, w których z przyczyn obiektywnych nie udało nam się wyczerpać poruszonego tematu, zamieściliśmy odnośniki do stron, na których znaleźć można rozwinięcie poruszonych przez nas tematów.

Wszystkie zamieszczone materiały zostały przygotowane w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Unia Europejska

  • Unia Europejska – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Wikipedia

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl