DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -
Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Beyond EDP Aktualności

Aktualności

Aktualnie Projekt wchodzi w drugą fazę, tzw. „kapitalizacyjną”, trwającą kolejne dwa lata, polegającą na stworzeniu tzw. Planu Działania (action plan) zawierającego wnioski płynące z realizacji pierwszej fazy, rekomendacje dla RIS3, przygotowanie nowej metodologii dla zarządzania RIS3, a także jego monitorowanie i ocenę.

__________________________________________________________________________

Spotkania z Obserwatorami Regionalnymi

W ramach prac w Projekcie Beyond EDP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
w siedzibie Departamentów związanych z projektem, odbywają się cykliczne spotkania z Obserwatorami Regionalnymi z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, będącymi nieocenionym wparciem merytorycznym.

Uczestnicy spotkania mają okazję wymienić się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniem związanymi z możliwością działania zgodnie z procesem przedsiębiorczego odkrywania (Entrepreneurial Discovery Process – EDP) w kontekście wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 w Województwie Łódzkim.
 
Spotkania są również okazją do wymiany spostrzeżeń i przemyśleń na temat strategii innowacji pozostałych Partnerów projektu Beyond EDP które można było zaobserwować podczas zagranicznych spotkań u każdego z nich, tzw. „peer review” (m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Szwecji czy Niemczech).

__________________________________________________________________________

Spotkanie Partnerów Projektu - Łódź, wrzesień 2017 r.

W dniach 12-14 września 2017 r. w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie partnerów i interesariuszy projektu Beyond EDP. Podczas tych trzech dni uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami w dziedzinie innowacji regionalnych.

Pierwszego dnia odbyła się recenzja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030".

Drugiego dnia odbyły się warsztaty „Zarządzanie EDP w fazie wdrażania RIS3" oraz „EDP jako sposób na uzyskanie kombinacji polityk w celu poprawy RIS3", co umożliwiło uczestnikom wymianę wiedzy
i inspiracji.

W ostatnim dniu odbyło się wznowienie przemyśleń z omówieniem wniosków dotyczących metody EDP w kontekście LORIS 2030.

Efektem spotkania jest recenzja dokonana przez partnera z Holandii stanowiąca analizę wypracowanej koncepcji regionalnych specjalizacji w Województwie Łódzkim oraz zastosowania procesu przedsiębiorczego odkrywania.

_________________________________________________________________________

Wizyty partnerskie

W ramach projektu odbyły się następujące wizyty partnerskie:

·         Regionalna Agencja Innowacyjności Centre-Val de Loire (FR) – Lider Projektu (2016r.)

·         Sojusz Prowincji Północnej Holandii (NL) (2016r.)

·         Region Ӧstergӧtland (SE) (2017r.)

·         Fundacja Uniwersytetów i Szkolnictwa Wyższego Regionu Castilia y León (ES) (2017r.)

·         Województwo Łódzkie (PL) (2017r.)

·         Agencja Rozwoju Regionalnego Centru (RO) (2017r.)

·         Uniwersytet im. Otto von Guericke w Magdeburgu (DE) (2018r.)

·         Region Burgogne-Franche-Comté (FR) (2018r.)

·         Region Extremadura (ES) (2018r.)

·         Region Umbria (IT) (2018r.)

·         Regionalna Agencja Innowacyjności Centre-Val de Loire (FR) – Lider Projektu (2019r.)

 

W trakcie w/w spotkań wiedza i doświadczenia tam zdobyte oraz wypracowane wnioski wykorzystane będą do procesu monitorowania, ewaluacji oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego (LORIS 2030), jak również do realizacji założeń ścisłej współpracy
z przedsiębiorcami.

Ostatnia wizyta, która miała miejsce w regionie Lidera Projektu, tj. Centre-Val de Loire we Francji była kończącą pierwszy etap realizacji Projektu polegający na wymianie wiedzy i doświadczeń podczas wizyt partnerskich u każdego z Partnerów Projektu.

 

 

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl