DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Skład Zarządu


Grzegorz Schreiber
Marszałek Województwa Łódzkiego.
Urodził się w Bydgoszczy. Tam też ukończył filologię polską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Był wiceprezydentem miasta. Pełnił też funkcję pełnomocnika prezydenta miasta ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi.Przez 4 lata zasiadał w radzie miejskiej. Był radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym sprawował funkcję wiceprzewodniczącego.  
Swoją polityczną karierę rozpoczął na początku lat 90. Był posłem na Sejm I i III kadencji . Pełnił funkcję sekretarza klubu parlamentarnego PiS.Do Sejmu VII i VIII kadencji został wybrany jako poseł  Ziemi Sieradzkiej .
Sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki . Od września 2016 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prywatnie wielbiciel gry w szachy. Mąż i ojciec trzech synów.Piotr Adamczyk
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
Absolwent pedagogiki na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach - filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz studiów podyplomowych w zakresie planowania i zarządzania w ochronie zdrowia w Międzynarodowej Szkole Menedżerów. Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego od 2014 roku - przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa.
Wcześniej w okresie 2006 - 2014 radny Rady Miejskiej w Łodzi. W latach 1999 - 2006 pracował w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, później prowadził własną działalność gospodarczą. Wieloletni animator i wychowawca młodzieży w salezjańskim Oratorium i SL SALOS przy parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi.Zbigniew Ziemba
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
W latach 2006–2011 wicestarosta piotrkowski, od 2018 roku wicemarszałek województwa łódzkiego. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia na Wydziale Filologiczno- Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia licencjackie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy wymienionej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarstwa Krajowego oraz zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.Robert Baryła
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
W 2014 roku został wybrany na radnego Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego, gdzie pracował w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  oraz Komisji Statutowo - Regulaminowej. Od 2018 roku członek zarządu województwa łódzkiego.
Absolwent Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie na Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie rolnictwa i zarządzania produkcją rolniczą. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Technologiczno – Przyrodniczym w zakresie Nauk Rolniczych – Inżynieria Rolnicza w Falentach oddział w Warszawie.

 


Andrzej Górczyński
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
Były radny Sejmiku Województwa Łódzkiego (2014-2018), członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Komisja Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Obecnie członek zarządu Województwa Łódzkiego.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ukończył podyplomowe studia z Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 


 

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl